Zonnepanelen kopen doe je zo

Zonnecellen worden steeds efficiënter en goedkoper. Tegelijkertijd proberen organisaties hun milieu-impact op verschillende manieren te verminderen, onder meer door te investeren in duurzame energie. Er zijn veel redenen om te investeren in zonnecellen voor thuis. Je vermindert niet alleen jouw huishoudelijk elektriciteitsverbruik, maar je draagt ook bij tot een duurzamere samenleving. Bekijk dit artikel voor een aantal zaken waar je rekening mee moet houden bij de aanschaf van zonnepanelen!

Zijn het huis en het land in de juiste staat?

Sommige locaties hebben betere omstandigheden om zonne-energie optimaal te benutten. Om na te gaan of jouw huis aan de juiste voorwaarden voor de installatie van dit systeem voldoet, kunt je gebruik maken van de diensten van gespecialiseerde bedrijven die een zorgvuldige analyse van de situatie van het dak van jouw huis maken. De plaats van de zonnepanelen heeft immers een grote invloed op de hoeveelheid elektriciteit die je kunt produceren.

Zonnecellen op het dak of op de grond?

Het installeren van zonnecellen op het dak is over het algemeen de beste oplossing. De panelen moeten worden geïnstalleerd op een dak met een helling van 15 tot 50 graden voor een maximaal effect. Het is ook belangrijk dat het dak niet in de schaduw ligt van omringende bomen of gebouwen.

Als de omstandigheden voor het installeren van zonnepanelen op het dak van jouw woning slecht zijn, kunt je jouw zonnecellen op de grond installeren. Het vereist dat je ruimte hebt op het land en een locatie kunt kiezen die niet in de schaduw staat van bomen of gebouwen. Voor een ingegraven installatie kan het echter nodig zijn een bouwvergunning aan te vragen.

Zonnepanelen subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Sommige gemeenten bieden zonnepanelen subsidies om de invoering van dit systeem voor energieopwekking aan te moedigen, dus is het belangrijk om in jouw regio te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten van de installatie van zonnepanelen te drukken. In sommige situaties is het mogelijk om teruggaaf te vragen van een deel van de BTW die bij de aankoop van het systeem is betaald. Met deze stimulansen is het mogelijk de kosten in verband met de installatie van dit systeem voor de opwekking van zonne-energie aanzienlijk te verminderen.

Huiseigenaars die niet over de financiële voorwaarden beschikken om zonnepanelen te kopen, kunnen opteren voor een banklening. Met de groeiende vraag naar dit type energieoplossing en de toenemende bezorgdheid om het milieu, bieden financiële instellingen leningen aan met meer betaalbare rentetarieven. Daarnaast kunt je ook kiezen voor het huren van zonnepanelen.

Je kunt elektriciteit verkopen aan energiebedrijven

Dat is een van de charmes van een eigen fotovoltaïsch systeem. Als je meer produceert dan je verbruikt, kan het overschot aan elektriciteit aan energiebedrijven worden verkocht. Dankzij het verminderde elektriciteitsverbruik en de verkochte elektriciteit (in geval van over produktie) kan de investering op lange termijn een winstgevende onderneming worden.

Gemiddelde terugverdientijd

De terugverdientijd van zonnecellen is de tijd die nodig is om het geïnvesteerde geld terug te verdienen. Een grotere installatie heeft een terugverdientijd van ongeveer 5 tot 8 jaar, terwijl een kleinere fotovoltaïsche installatie een terugverdientijd van maximaal 10 jaar heeft.

De formule om de terugverdientijd te berekenen is de aankoopkosten van het zonne-energiesysteem te delen door de jaarlijkse opbrengst. In verband met het ontvangen van offertes ontvangt je normaal gesproken een geschatte terugverdientijd van de leverancier, gebaseerd op jouw verwachte elektriciteitsproductie.

Garanties op zonnecellen

Wanneer je zonnecellen koopt, krijgt je een garantie die varieert tussen 10 en 15 jaar. Als een fotovoltaïsch paneel tijdens de garantieperiode niet meer werkt, hebt je recht op een nieuw fotovoltaïsch paneel zonder extra kosten.

Je krijgt ook een zogenaamde stroomopwekking garantie. Dit betekent dat je de garantie hebt dat jouw zonnecellen hun werking zullen behouden na een bepaald aantal jaren, meestal 90-80% van het origineel. Een vermogensgarantie bedraagt gewoonlijk 25 tot 30 jaar. Ten slotte biedt de installateur meestal een installatiegarantie van ongeveer 10 jaar, die eventuele fouten bij de installatie van jouw zonnecel dekt.